แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นางชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์
นางชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางวราภรณ์ สายรัตน์
นางวราภรณ์ สายรัตน์
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก
นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์