แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

นายปรีชา ศูนย์กลาง
นายปรีชา ศูนย์กลาง
หัวหน้าแผนกวิชา
นายธีระ มูลมงคล
นายธีระ มูลมงคล
บุคลากรประจำแผนก
นายประณต หารวิชัย
นายประณต หารวิชัย
บุคลากรประจำแผนก
นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์
นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา