ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปี...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 27 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 26 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติการ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 12 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติการ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 11 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 11 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 19 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง 2/2562...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 19 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 19 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมะยามเช้า ภายใต้โครงการสถานศึก...

นายชัยวัฒน์ ฉายแสงเดือน / 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรีย...

นายชัยวัฒน์ ฉายแสงเดือน / 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 256...

(。◕‿◕。) admin / 23 กุมภาพันธ์ 2561

Web Link

E-Office
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์