นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นายธราดล สุดคง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซัน มารีน่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธราดล สุดคง เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563