นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

ในวันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี


นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
นายธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563