วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบคุณ คุณธีรภัทร์ สรพิน และคุณอักษรา ยั่งยืน ผู้รับเหมาถมดิน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาทีมฟุตซอล ที่ได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีป้าฮ้อ เป็นตัวแทนในการมอบให้นักฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบคุณ คุณธีรภัทร์ สรพิน และคุณอักษรา ยั่งยืน ผู้รับเหมาถมดิน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาทีมฟุตซอล ที่ได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีป้าฮ้อ เป็นตัวแทนในการมอบให้นักฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบคุณ เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ


วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบคุณ คุณธีรภัทร์ สรพิน และคุณอักษรา ยั่งยืน ผู้รับเหมาถมดิน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาทีมฟุตซอล ที่ได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีป้าฮ้อ เป็นตัวแทนในการมอบให้นักฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบคุณ คุณธีรภัทร์ สรพิน และคุณอักษรา ยั่งยืน ผู้รับเหมาถมดิน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาทีมฟุตซอล ที่ได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีป้าฮ้อ เป็นตัวแทนในการมอบให้นักฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบคุณ คุณธีรภัทร์ สรพิน และคุณอักษรา ยั่งยืน ผู้รับเหมาถมดิน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาทีมฟุตซอล ที่ได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีป้าฮ้อ เป็นตัวแทนในการมอบให้นักฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563