๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ


๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ยินดีต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดงานเพชรบุรีเข้มแข็ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563