นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

⚒ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒-๑⚒ เช้าวันนี้วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563