นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

⚒ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒-๑⚒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้ นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒


นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนัฐพงค์ โยธาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ระดับต้น โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกช่างเชื่อมโลหะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563