สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอนระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

23/02/61-2 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ ครูแววมณี กระต่ายเผือก สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอนระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอนระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอนระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอนระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอนระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563