กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ

21/02/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ พร้อมด้วยค คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภายใต้โครงการ วิทยาลัยแห่งความสุข(Happiness College)


กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ทุกเช้าวันพุธ

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563