สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี

19/02/61-3 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ นางชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ นางกนกอร อ่อนน้อมและนางสาวนัททิกา แก้วมณี สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี และหลักสูตรการทำขนมปุยฝ้าย


สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีบางเค็ม หมู่ที่ 2 อ.เขาย้อย หลักสูตรการทำขนมชั้นแฟนซี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563