ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นางสาวนิศา ขยันมาก / 27 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม

Web Link

E-Office
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์