แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

นายปรีชา ศูนย์กลาง
นายปรีชา ศูนย์กลาง
หัวหน้าแผนกวิชา
นายธีระ มูลมงคล
นายธีระ มูลมงคล
บุคลากรประจำแผนก
นายประณต หารวิชัย
นายประณต หารวิชัย
บุคลากรประจำแผนก
นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์
นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด
นางสาวจิตต์อาภา สายยืด
บุคลากรประจำแผนก
นายวรากร ชยุติกุล

ประมวลภาพกิจกรรม

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา