ประกาศจากงานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากงานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากงานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา