ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 18 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสั้น ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 3 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสารพระราชปณิธาน เ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 24 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานล...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 17 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรคเป็นลูกจ้า...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 11 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานลูกจ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 11 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรคเป็นลูกจ้า...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 10 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานลูกจ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 10 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรคเป็นลูกจ้า...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 10 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 10 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานลูกจ...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 10 กรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 28 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 28 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 25...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 4 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...

นายจักรพันธ์ แก้วพันธ์ / 29 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 256...

(。◕‿◕。) admin / 23 กุมภาพันธ์ 2561

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา