นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ กบอ.อำเภอเขาย้อย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

01/06/61-2 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ กบอ.อำเภอเขาย้อย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ กบอ.อำเภอเขาย้อย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ กบอ.อำเภอเขาย้อย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ กบอ.อำเภอเขาย้อย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ กบอ.อำเภอเขาย้อย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา