นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

1/06/61 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ นายวัลลภ พันธ์สิงห์ นางสาวนัทมน แก้วคำ และนายชินวัฒน์ สร่างโศก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวาสิฏซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา