นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

30/05/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา