นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม

28/05/61-1 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยภายใต้การบริหารงานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้นำคณะครูนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานศึกษาคุณธรรม

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา