ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ

17/05/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ ในยุคของ Thailand 4.0 ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ
ธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝากเงินออมทรัพย์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อรองรับระบบธนาคารในระบบการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบมือถือ

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา