นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

13/05/61 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหางานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอภัย ถ้าหากขาดตกบกพร่อง ประการใด วิทยาลัยฯยินดีน้อมรับ และพร้อมที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข ในวันข้างหน้าต่อไป ขอบพระคุณครับ


 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา