ครูธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมโครงการอบอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการงานเครื่องปรับอากาศ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

02/05/61-3 นายวรากร ชยุติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ครูธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมโครงการอบอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการงานเครื่องปรับอากาศ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ครูธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมโครงการอบอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการงานเครื่องปรับอากาศ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครูธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมโครงการอบอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการงานเครื่องปรับอากาศ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครูธีระ มูลมงคล เข้าร่วมประชุมโครงการอบอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการงานเครื่องปรับอากาศ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา