ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

02/05/61-2 นายวรากร ชยุติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ครูชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา