นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาคส่วนฯ อำเภอเขาย้อยในวันอังคาร ที 1 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

01/05/61 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาคส่วนฯ อำเภอเขาย้อยในวันอังคาร ที 1 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาคส่วนฯ อำเภอเขาย้อยในวันอังคาร ที 1 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาคส่วนฯ อำเภอเขาย้อยในวันอังคาร ที 1 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาคส่วนฯ อำเภอเขาย้อยในวันอังคาร ที 1 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา