นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่เดินทางระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการแยกตลาดกลางเกษตรกรหนองบ้วย

19/04/61-1นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่เดินทางระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการแยกตลาดกลางเกษตรกรหนองบ้วย มีเจ้าหน้าทีตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล เจ้าหน้าที่จิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างดียิ่ง


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่เดินทางระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการแยกตลาดกลางเกษตรกรหนองบ้วย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่เดินทางระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการแยกตลาดกลางเกษตรกรหนองบ้วย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่เดินทางระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการแยกตลาดกลางเกษตรกรหนองบ้วย

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา