นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

09/04/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช2561 โดยร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา