คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

06/04/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะ

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา