ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค

05/04/61 ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา มีแต่โชค มีแต่ลาภ ตลอดปี 2561จากใจคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค
ภาพบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ กับพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา