นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

04/04/61-5 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 61


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ สถานศึกษานำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสักการะองค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และศาลพระปู่ฤษีนารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา