นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

04/04/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
นายชินวัฒน์ สร่างโศก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมอบรม Mikrotik ที่ สนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา