นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

03/04/61-2 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานโดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยโดยมีครูนิศา ขยันมาก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ต้อง ขอขอบคุณ มากๆนะครับ


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ณ อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา