โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

19/03/2561-2 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้งานโครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม2561 ณ.จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพชรบุรี


โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
โครงการพิเศษฯนำคณะครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีตรวจความพร้อมรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา