ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

13/03/61-2 วิทยาลัยการอาชีพ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ


ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ครูกันตวีย์ ก้อนคำ ครูณัฐพงษ์ โยธา ครูนัททิกา แก้วมณี ครูแววมณี กระต่ายเผือก และนักเรียนทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมเปิดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา