นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

12/03/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภูมิภูมินทร์ อาคารศรีพิทยปัญญา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี


นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายย่อยที่ ๑ ในงานชุมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา