ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

05/10/61-1 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จัดกิจกรรมโครงการ "ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ" และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ


ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา