นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง

02/03/61-5 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายงานให้ นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง


นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง
นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง
นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง
นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง
นางสาวศิริรัตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ณ โรงเรียนวัดหนองปรง

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา