นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

02/03/61-4 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายงานให้นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด (ATC) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา