นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน "ผูกรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการเหล่าคณะผู้บริหาร และคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

20/09/2561 ในช่วงเย็นวันนี้ นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน "ผูกรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการเหล่าคณะผู้บริหาร และคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ทั้งขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมงาน

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา