ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

เช้าวันนี้ นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวโอวาทและข้อเสนอแนะในการฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา