นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมตามโครงการวิธีการปฎิบัติงานมนระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาค ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมตามโครงการวิธีการปฎิบัติงานมนระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาค ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมตามโครงการวิธีการปฎิบัติงานมนระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาค ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมตามโครงการวิธีการปฎิบัติงานมนระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาค ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมตามโครงการวิธีการปฎิบัติงานมนระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาค ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นางสาวศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมตามโครงการวิธีการปฎิบัติงานมนระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาค ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา