นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจความเรียบร้อยของเครื่องเล่น ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ต.บางเค็ม โดยมอบหมายให้แผนก เทคนิคพื้นฐาน เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา