งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่คณะครูผู้ควบคุมห้องสอบ และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสอบระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม
งานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. โดยมีนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ออกตรวจเยี่ยม

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา