วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี


วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เวลา 09:00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นายวรากร. ชยุติกุล และ ครูแววมณี. กระต่ายเผือก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา