นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน

ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาขีพเขาย้อยโดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยรองจิรพงษ์ โลพิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดี ด้วยหัวใจ ทดแทนคุณแผ่นดิน

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา