นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด"อาชีวศึกษา"พ.ส.น.อ. ภาคกลางประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19สิงหาคม 2561 ณ ค่ายบูกเสือพนิด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุ

20/08/61-2 เมื่อวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาขีพเขาย้อยโดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางสาวแววมณี. กระต่ายเผือก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด"อาชีวศึกษา"พ.ส.น.อ. ภาคกลางประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19สิงหาคม 2561 ณ ค่ายบูกเสือพนิด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา