ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูวัลลภ พันธ์สิงห์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางชฏานุช พ่วงรอด หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรจอมพลเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา