พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ, พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฯ, ครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และนักเรียนนักศึกษาหอพักชาย ให้ต้อนรับกราบนมัสการ และขอขอกราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ ขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูง มา ณ ที่ด้วยครับ


พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
พระครูปลัดสมลักษณ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ หม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ กระติกน้ำร้อน 1 ใบ กระทะไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ พร้อมด้วยชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 2 ชั้น ให้กับ นักเรียนนักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา