ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เช้าวันนี้ นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยลัยการอาชีพเขาย้อย กล่าวชื่นชม คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมทั้งแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี


ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลล์ชาย ของวิทยาลัยฯที่ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไปแข่งขันกีฬาระดับภาค ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา