นักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์/ครูกันตวีย์ ก้อนคำ/ครูแววมณี กระต่ายเผือก/ครูพงศ์ศักดิ์ ธงทอง/ครูนัฐพงค์ โยธา และนักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


นักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นักเรียนลูกเสือ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายสันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานสนามพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา